Fundacja EuroNatur we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla, Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zapraszają 13 stycznia 2016 r. w godz. 9:30 – 17:00 do Warszawy na konferencję „Energia obywatelska, rola regionów, miast i społeczności lokalnych w nowej polityce energetycznej – potencjały i wyzwania”. Miejsce konferencji to Centrum Konferencyjne Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa. Rejestracja trwa do 4 stycznia 2016 r.

Konferencja zamyka projekt Fundacji EuroNatur „Identyfikacja regionalnego potencjału zwiększenia efektywności energetycznej – doradztwo przy tworzeniu regionalnych i zdecentralizowanych struktur gospodarczych na Podlasiu (na przykładzie wykorzystania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych)”, prowadzony w okresie od kwietnia 2014r. do stycznia 2016r. Projekt powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Podlaskiego, przy ścisłej współpracy z Politechniką Białostocką, sfinansowany został ze środków Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMUB).