Anna Wrzesińska

Koordynator Klastra

ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
POLSKA

tel: +48 85 740 86 77
e-mail: pwkee@pfrr.pl

dr inż. Wojciech Trzasko

Przewodniczący Rady Klastra:

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Elektrycznego
Katedra Automatyki i Elektroniki

Wydział Elektryczny
Politechnika Białostocka

tel: 85 746 9363
e-mail: w.trzasko (at) pb.edu.pl