Możliwość skorzystania z dofinansowania 70% do usług środowiskowych

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE oferuje możliwość skorzystania z dofinansowania 70% do usług środowiskowych. Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Świadczone w ramach programu usługi obejmują: audyt środowiskowy prowadzonej działalności, wsparcie doradcze przy wprowadzaniu zmian w zakresie procedur i obowiązków dotyczących ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz szkolenie mające na celu efektywne zarządzanie i wykorzystanie narzędzi pozwalających na obliczenie poziomu korzystania ze środowiska oraz naliczenie opłat środowiskowych.

Zgłoszenia do programu można przesyłać na adres ekoexpert@ekoexpert.com.pl lub zgłaszać telefonicznie 85 744 44 60.

Projekt trwa od 20 czerwca 2013 r. do 30 września 2014 r.

Kontakt:

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Stanisław Paniczko
ul. Młynowa 17/1
15–404 Białystok

Konrad Czemko
tel: 531 730 141
ekoexpert@ekoexpert.com.pl

Informacje o projekcie