Współorganizacja konferencji dot. energetyki wiatrowej

Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny był współorganizatorem konferencji:

ENERGETYKA WIATROWA SZANSĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

która miała miejsce w Białymstoku w dniu 18 listopada 2013 r. godz. 8:30 w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, Białystok, ul. Wiejska 45D.

Celem konferencji była promocja odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, władz lokalnych i mieszkańców województwa podlaskiego w zakresie możliwości ich wykorzystania. W trakcie konferencji zostały m.in. zaprezentowane doświadczenia przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych z Niemiec, kraju, który jest jednym z prekursorów i liderów korzystania z odnawialnych źródeł energii w Europie. Przedstawione zostały możliwości jakie daje energia wiatrowa i sposób jej zaadaptowania w województwie podlaskim. Zamierzeniem organizatorów było aby przekazane doświadczenia niemieckie stały się impulsem do wykorzystania potencjału, jaki dają OZE.

Konferencja „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa podlaskiego” to merytoryczne prelekcje i dyskusje z polskimi i niemieckimi specjalistami i ekspertami z dziedziny energetyki wiatrowej na temat współpracy w zakresie wymiany doświadczeń niemieckiej i polskiej energetyki ze źródeł odnawialnych, wskazanie sprawdzonych rozwiązań z rynku niemieckiego oraz przedstawienie aktywnych postaw i działań ukierunkowanych na rozwój energii wiatrowej oraz korzyści z tego płynących dla regionu. Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie stworzyło impuls do rozwoju potencjału energii odnawialnej na bazie wymiany doświadczeń i wiedzy między Polską i Niemcami. Olbrzymi potencjał w zakresie rozwoju OZE sprawia, że Podlasie ma szansę stać się jednym z liderów w zakresie produkcji energii odnawialnej.