Zaproszenie na otwarte zajęcia fakultatywne „Inteligentny rozwój w elektrotechnice”

Dziekan i Rada Przemysłowo – Programowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej serdecznie zapraszają na drugą edycję zajęć fakultatywnych pt. „Inteligentny rozwój w elektrotechnice” adresowanych do studentów na kierunku Elektrotechnika oraz całej społeczności akademickiej, prowadzonych przez praktyków z otoczenia społeczno-gospodarczego. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 marca 2014 r. w godz. 15.05 – 18.20 w Auli 030 Wydziału Elektrycznego.

Harmonogram i program zajęć są dostępne na stronie Wydziału, zakładka Milion dla Wydziału –http://www.we.pb.edu.pl/milion-5-2.html.

Moduł szkoleniowo – wykładowy „Projektowanie instalacji wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnym źródłem energii” poprowadzi Pan Janusz Topolski z Pracowni Projektowej PPJT TOPOLSKI.

Zajęcia odbywają się w ramach realizacji zadań projakościowych wskazanych w uchwale nr 24/2013 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 11 kwietnia 2013 r. (zadanie 5 „Rozwijanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi”).