W imieniu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Niemieckiego Centrum Badań nad Biomasą oraz Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji:

ENERGIA ODNAWIALNA SZANSĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. MIKRO I MAŁE INSTALACJE BIOGAZOWE.

Data i miejsce: 18 grudnia 2014 r. godz. 8:30
Hotel Branicki ****, Białystok, ul. Zamenhofa 25

Celem konferencji jest promocja odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, władz lokalnych i mieszkańców województwa podlaskiego w zakresie możliwości ich wykorzystania. Konferencja „Mikro i małe instalacje biogazowe” to merytoryczne prelekcje i dyskusje z polskimi i niemieckimi specjalistami i ekspertami z dziedziny biogazu na temat współpracy w zakresie wymiany doświadczeń niemieckiej i polskiej energetyki ze źródeł odnawialnych. Pragniemy wskazać sprawdzone rozwiązania z rynku niemieckiego oraz przedstawić aktywne postawy i działania ukierunkowane na rozwój energii pozyskanej z biogazu oraz korzyści z tego płynących dla regionu.

Obiecującą alternatywą dostarczania energii odnawialnej jest biogaz. Pomimo korzystnych warunków ramowych liczba realizacji małoskalowych instalacji biogazowych jest wciąż nieduża. Dlatego też, celem konferencji jest zaprezentowanie możliwości i szans dla produkcji biogazu na bazie dostępnych regionalnych zasobów rolniczych. W tym kontekście przedstawiona zostanie koncepcja przetwarzania odpadów rolniczych w celu pokazania korzyści z produkcji biogazu na małą skalę. Ponadto opowiemy także o praktycznych aspektach mikro i małych instalacji biogazowych prowadzonych przez rolników. Zaprezentowane zostaną prawne i finansowe uwarunkowania rozwoju biogazowni. Konferencja zakończy się z opisem mechanizmów finansowego wsparcia dla realizacji powyższych inwestycji.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja online lub przesłanie zgłoszenia na adres palusewicz@pfrr.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia są przyjmowane do 12 grudnia 2014 r.

Dalszych informacji udziela

Agnieszka Pałusewicz-Sarosiek,
tel. 85 653 72 12,
e-mail: palusewicz@pfrr.pl.