Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

18-19 września 2014r. w Białymstoku odbędzie się Wschodni Kongres Gospodarczy, w ramach którego zaplanowano szereg ciekawych sesji tematycznych w tym m.in. z branży energetycznej. Szeroko omówione zostaną takie zagadnienia jak inwestycje infrastrukturalne w sektorze energetyczno-paliwowym, odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce, energetyka odnawialna na terenach słabo zurbanizowanych, odpady komunalne jako źródło energii odnawialnej, wiatr w bilansie energii, fotowoltaika oraz energetyka prosumencka.

Zapraszamy w szczególności do uczestnictwa w sesji Energetyka prosumencka w dniu 19 września o godz. 14.00, w której nasz Klaster będzie reprezentowany przez dr Wojciecha Trzasko. W Kongresie udział biorą wybitni specjaliści, eksperci ze świata polityki i biznesu, dlatego też z satysfakcją przyjmujemy fakt, że obecność dr Trzasko na Kongresie świadczy o tym, że głos i opinie Klastra są już słyszalne w branży i zostaną wykorzystane w praktyce.